Teramind

Teramind to doskonałe narzędzie, odpowiadające na wyzwania dzisiejszego świata. Praca zdalna, powszechny dostęp do danych, rozproszenie danych w chmurze i na systemach lokalnych. Teramind oferuje platformę, która pozwoli Twoje Organizacji kontrolować to co dzieje się, zwłaszcza poza firmą. Pełna kontrola pracy pracowników, ocena ich efektywności i produktywności, zabezpieczeni niebezpiecznych interakcji pracowników z danymi a także analiza ich zachowań i wychwytywanie anomalii to tylko fragment tego co oferuje Teramind. Oprócz tego klasyfikacja danych, kontrola przepływu informacji i rozbudowany system DLP – to wszystko na jednej platformie, którą można uruchomić lokalnie, na własnych serwerach lub skorzystać z usługi producenta z centralną konsolą w chmurze.

Najważniejsze funkcje Teramind:

– monitorowanie pracowników (zwłaszcza pracujących zdalnie)

– monitorowanie aktywności użytkowników

– wykrywanie zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa

– ochrona danych przed utratą i wyciekiem

– monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych (administratorzy, firmy zewnętrzne)

– optymalizacja wydajności i efektywności pracy

– zarządzanie zgodnością ze standardami i politykami bezpieczeństwa

– zarządzanie ryzykiem

Teramind to doskonałe narzędzie oferujące bardzo bogatą funkcjonalność za niewygórowaną kwotę, pozwoli szybko i skutecznie dostosować przedsiębiorstwo do panujących nowych warunków pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Wraz z Teramind możesz efektywnie monitorować zaangażowanie pracownika, jego produktywność a nawet nagrywać jego pulpit i pracę, którą wykonuje podczas dnia pracy.

Teramind oferuje aż 3 warianty rozwiązania, w zależności od potrzeb organizacji:

Starter Edition – jako podstawowy wariant wdrożenia, zapewniający monitorowanie pracy, nagrywanie pulpitu i zarządzanie obszarami bezpieczeństwa podczas pracy pracownika

UAM Edition – to rozszerzony wariant, umożliwiający szerszą analizę zachowań użytkowników, ocenę ryzyka wraz z wykrywaniem anomalii, a także rozbudowane logowanie i kontrolę danych wyposażoną w system OCR

DLP Edition – to pełny pakiet bezpieczeństwa zawierający to co Starter i UAM Edition ale wyposażony we wszystkie narzędzia DLP, pełne logowanie z raportowaniem stanu bezpieczeństwa, oceną ryzyka a także pełnym mechanizmem analitycznym dotyczącym pracy wszystkich pracowników

Poniżej różnice pomiędzy poszczególnymi edycjami:

Chcesz wiedzieć więcej na temat Teramind lub przetestować rozwiązanie? Skontaktuj się z nami: sales@d23security.pl