Varonis

Varonis to unikatowe rozwiązanie w aspekcie ochrony danych. Jest to połączenie narzędzia do nadzorowania uprawnień do danych, kontrolowania operacji wykonywanych na danych a także zaawansowanego narzędzia do zabezpieczenia informacji – lokalnie, w chmurze, u pracowników zdalnych. Varonis to zestaw koncepcyjnych narzędzi, składających się na spójną platformę – Varonis Data Security Platform.

Jeśli jesteś zainteresowany kontrolą, monitorowaniem i zabezpieczeniem danych w swojej organizacji, nie musisz kupować całej platformy Varonis – ze względu na modułową budowę, możemy rozpocząć od elementów podstawowych np. Varonis DatAdvantage do monitorowania uprawnień do danych a z biegiem czasu możliwe jest rozszerzanie funkcjonalności.

W skład całej platformy Varonis wchodzą następujące moduły, podzielone na grupy:

DatAdvantage – to bazowy element dla całej platformy Varonis. Występuje jako narzędzie dla systemów Windows oraz NAS, dla Office365, dla usług katalogowych (AD), dla MS Exchange, dla MS Sharepoint, dla UNIX/Linux, dla Box, dla Google. Odpowiada za monitorowanie uprawnień do danych dla poszczególnych systemów, pozwalając innym elementom platformy na głębszą i efektywniejszą analizę zdarzeń, kontrolę użytkowników i ewentualną automatyzację zmian.

Data Protection:

DataPrivilege – odpowiada za zachowanie zgodności ze standardami bezpieczeństwa, przenosząc zarządzanie uprawnieniami w ręce właścicieli danych – oczywiście nadal pod nadzorem działu IT. Dzięki DataPrivilege można łatwo nadawać uprawnienia do kluczowych informacji w ramach zespołów projektowych.

Data Transport Engine – całkowicie automatyczny moduł odpowiedzialny za przenoszenie, archiwizowanie oraz kwarantannę danych o zdefiniowanych kategoriach, typach informacji czy określonym wieku. Umożliwia kasowanie wolumenowe informacji, które nie są już potrzebne w przedsiębiorstwie.

Automation Engine – to moduł niezbędny do automatyzacji procesów dostępu do danych. Zabezpiecza przed atakami dokonywanymi przez automatyczne zmiany praw dostępu, usuwa nadmiarowe uprawnienia do danych i ogranicza dostęp do najbardziej wrażliwych informacji w przedsiębiorstwie.

Privacy & Compliance:

Policy Pack – to aktualizowana biblioteka reguł działająca na platformie Varonis celem znajdowania i ochrony danych zdefiniowanych w standardach GDPR oraz CCPA

Data Classification Labels – narzędzie do klasyfikacji plików, zintegrowany z Microsoft Information Protection, pozwalające na wymuszanie konkretnych polityk bezpieczeństwa wraz z szyfrowaniem danych, czy stosowaniem polityk DLP i DRM.

DatAnswers – jest jak wyszukiwarka google dla danych w ramach naszej organizacji. Możemy indeksować i wyszukiwać wszystkie inforamcje, niezależnie od miejsca ich położenia. Doskonałe narzędzie dla audytorów, administratorów i zespołów kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa

Data Classification Engine – moduł, który analizuje położenie danych, ich potencjalne narażenie na utratę i automatyczne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia niepożądanych interakcji

Threat Detection & Response:

DatAlert Suite – to narzędzie służące do analizy użytkowników i ich zachowań – pozwala na łatwe wychwytywanie anomalii i natychmiastowe podjęcie działań zapobiegających utracie danych.

Edge – to moduł odpowiedzialny za korelację danych dostępowych wraz z aktywnością sieciową użytkowników, umożliwiający wykrywanie i całkowite blokowanie różnych ataków – ATP, malware, ransomware i innych.

Oprócz samej platformy, producent Varonis oferuje cykliczne konsultacje celem optymalizacji platformy (co najmniej raz na kwartał) oraz udostępnia zespoły analityczne celem rozpoznania wykrytych ataków lub niepożądanych interakcji z danymi firmowymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Varonis? Skontaktuj się z nami: sales@d23security.pl