Teramind: Przegląd rozwiązania w 10 minut

Produkt Teramind to narzędzie idealnie odpowiadające potrzebom organizacji w dzisiejszych czasach. Pozwala monitorować działania pracowników, zwłaszcza tych wykonujących swoje czynności zdalnie, oceniać ich produktywność a także umożliwia zabezpieczenie danych i ich ochronę przed wyciekiem.

Teramind jest bardzo wszechstronnym narzędziem, które pomaga każdej organizacji utrzymać porządek, zabezpieczyć dane oraz ocenić produktywność zespołów pracowników, nawet jeśli pracują zdalnie. Doskonałe narzędzia zintegrowane na jednej platformie Teramind pozwalają:

  • Monitorować pracę i aktywność pracowników (lokalnych i zdalnych)
  • Wykrywać zagrożenia wewnątrz organizacji
  • Chronić dane przed wyciekiem, niezależnie jak są używane przez pracowników
  • Monitorować uprzywilejowanych pracowników
  • Wykorzystywać narzędzia analityczne do biznesu
  • Optymalizować produktywność pracowników
  • Spełniać wymagania norm i standardów bezpieczeństwa
  • Redukować i kontrolować ryzyko

Sprawdź jak Termind może pomóc Twojej organizacji – zapoznaj się z krótkim przedstawieniem produktu (video w języku angielskim):

Więcej informacji na temat Teramind znajdziesz na stronie Produktu: TERAMIND